Τραχηλίτιδες

Τραχηλίτιδες

Οξεία τραχηλίτιδα.

Εμφανίζεται με εικόνα πυώδους έκκρισης σε γονικοκκική  φλεγμονή , φράουλας σε τριχομονοδιακή φλεγμονή και με μικροαιμορραγικές περιοχές σε μυκητιασική φλεγμονή.

Συνυπάρχουν συμπτώματα κολπίτιδος και αιδιοίτιδος.
Χρόνια τραχηλίτιδα. Είναι λιγότερο θορυβώδεις πάθηση αλλά περισσότερο επίμονη και δύσκολη στην θεραπεία. Ενώ στην οξεία λοίμωξη η συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών επαρκεί για την θεραπεία στις χρόνιες καταστάσεις συχνά απαιτείτε τοπική καταστροφή με κρυοπηξία ή καυτηριασμό με διαθερμία ακόμη και με Laser.


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία

TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar