Τραχηλίτιδες

Τραχηλίτιδες

Οξεία τραχηλίτιδα.

Εμφανίζεται με εικόνα πυώδους έκκρισης σε γονικοκκική  φλεγμονή , φράουλας σε τριχομονοδιακή φλεγμονή και με μικροαιμορραγικές περιοχές σε μυκητιασική φλεγμονή.

Συνυπάρχουν συμπτώματα κολπίτιδος και αιδιοίτιδος.
Χρόνια τραχηλίτιδα. Είναι λιγότερο θορυβώδεις πάθηση αλλά περισσότερο επίμονη και δύσκολη στην θεραπεία. Ενώ στην οξεία λοίμωξη η συστηματική χορήγηση αντιμικροβιακών επαρκεί για την θεραπεία στις χρόνιες καταστάσεις συχνά απαιτείτε τοπική καταστροφή με κρυοπηξία ή καυτηριασμό με διαθερμία ακόμη και με Laser.


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία