ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Τραχηλίτιδες

Οξεία τραχηλίτιδα.

Εμφανίζεται με εικόνα πυώδους έκκρισης σε γονικοκκική  φλεγμονή , φράουλας σε τριχομονοδιακή φλεγμονή και με μικροαιμορραγικές περιοχές σε μυκητιασική φλεγμονή.


Πυελική Φλεγμονή

Εμφανίζεται με έντονο πυελικό άλγος και μητρορραγία. Ανάλογα με την εντόπιση χαρακτηρίζεται ως ενδομητρίτιδα, σαλπιγγίτιδα, παραμητίτιδα κλπ.


Αιδιοίτιδες

Ιογενείς Λοιμώξεις


Έρπης γεννητικών οργάνων
Η πρωτοπαθής λοίμωξη είναι ιδιαίτερα θορυβώδεις με φλύκταινες στα γεννητικά όργανα, δυσουρία έντονο καύσος και ισχυρό πόνο.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar