Πυελική Φλεγμονή

Πυελική Φλεγμονή

Εμφανίζεται με έντονο πυελικό άλγος και μητρορραγία. Ανάλογα με την εντόπιση χαρακτηρίζεται ως ενδομητρίτιδα, σαλπιγγίτιδα, παραμητίτιδα κλπ.

Συχνά ευθύνεται για την δημιουργία συμφύσεων που οδηγούν σε υπογονιμότητα, υδροσάλπιγγες, πυόμητρα και χρόνιο πυελικό άλγος. Αίτιο είναι ανιούσα κολπική φλεγμονή και σπάνια εμφανίζεται ιατρογενώς μετά από επεμβάσεις στην μήτρα ή τις σάλπιγγες θεραπεία είναι φαρμακευτική. Σε βαριές περιπτώσεις σχηματισμού αποστήματος είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία.


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία

TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar