Πυελική Φλεγμονή

Πυελική Φλεγμονή

Εμφανίζεται με έντονο πυελικό άλγος και μητρορραγία. Ανάλογα με την εντόπιση χαρακτηρίζεται ως ενδομητρίτιδα, σαλπιγγίτιδα, παραμητίτιδα κλπ.

Συχνά ευθύνεται για την δημιουργία συμφύσεων που οδηγούν σε υπογονιμότητα, υδροσάλπιγγες, πυόμητρα και χρόνιο πυελικό άλγος. Αίτιο είναι ανιούσα κολπική φλεγμονή και σπάνια εμφανίζεται ιατρογενώς μετά από επεμβάσεις στην μήτρα ή τις σάλπιγγες θεραπεία είναι φαρμακευτική. Σε βαριές περιπτώσεις σχηματισμού αποστήματος είναι απαραίτητη η χειρουργική θεραπεία.


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία