Αποβολή δευτερου τριμήνου

Αποβολή δευτερου τριμήνου

Οι αποβολές στο δεύτερο τρίμηνο πρόβλημα της εγκυμοσύνης οφείλονται συνήθως σε σοβαρές αιτίες που πολλές φορές επαναλαμβάνονται, για αυτό και τα αίτια τους θα πρέπει να διερευνούνται.


Αίτια
Χρωμοσωμικές ή δομικές ανωμαλίες του εμβρύου, συγγενείς λοιμώξεις, φλεγμονές εσω γεν οργάνων, θρομβοφιλία , αυτοάνοσα νοσήματα, ανεπάρκεια τραχήλου, ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας.


Διάγνωση
Τίθεται με υπερηχογράφημα όπου δεν ανευρίσκεται καρδιακή λειτουργία ή κλινικά με αιμορραγία ή διαστολή του τραχήλου και τοκετό του εμβρύου.


Διερεύνηση
Πάντα όταν έχουμε αποβολή δευτέρου τριμήνου είναι απαραίτητη η διερεύνηση. Γίνεται έλεγχος θρομβοφιλίας, χρωμοσωμικός και παθολογοανατομικός έλεγχος εμβρύου, καλλιέργειες κολπικού υγρού, ΤΟRCH, υστεροσκόπηση και όπου χρειάζεται MRI πυέλου και υστεροσαλπιγγογραφία.


Θεραπεία
Ανάλογη των αιτιών που προκάλεσαν την αποβολή:
Αντιπηκτικά για θρομβοφιλία, περίδεση τραχήλου για ανεπάρκεια τραχήλου, προεμφυτευτική διάγνωση για χρωμοσωμικές ανωμαλίες κλπ.


Περιποίηση και μπάνιο νεογνού

ΣΧΕΤΙΚΑ..Κύηση