Αποβολή δευτερου τριμήνου

Αποβολή δευτερου τριμήνου

Οι αποβολές στο δεύτερο τρίμηνο πρόβλημα της εγκυμοσύνης οφείλονται συνήθως σε σοβαρές αιτίες που πολλές φορές επαναλαμβάνονται, για αυτό και τα αίτια τους θα πρέπει να διερευνούνται.


Αίτια
Χρωμοσωμικές ή δομικές ανωμαλίες του εμβρύου, συγγενείς λοιμώξεις, φλεγμονές εσω γεν οργάνων, θρομβοφιλία , αυτοάνοσα νοσήματα, ανεπάρκεια τραχήλου, ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας.


Διάγνωση
Τίθεται με υπερηχογράφημα όπου δεν ανευρίσκεται καρδιακή λειτουργία ή κλινικά με αιμορραγία ή διαστολή του τραχήλου και τοκετό του εμβρύου.


Διερεύνηση
Πάντα όταν έχουμε αποβολή δευτέρου τριμήνου είναι απαραίτητη η διερεύνηση. Γίνεται έλεγχος θρομβοφιλίας, χρωμοσωμικός και παθολογοανατομικός έλεγχος εμβρύου, καλλιέργειες κολπικού υγρού, ΤΟRCH, υστεροσκόπηση και όπου χρειάζεται MRI πυέλου και υστεροσαλπιγγογραφία.


Θεραπεία
Ανάλογη των αιτιών που προκάλεσαν την αποβολή:
Αντιπηκτικά για θρομβοφιλία, περίδεση τραχήλου για ανεπάρκεια τραχήλου, προεμφυτευτική διάγνωση για χρωμοσωμικές ανωμαλίες κλπ.


Περιποίηση και μπάνιο νεογνού

ΣΧΕΤΙΚΑ..Κύηση

TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar