Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι η επέμβαση εκλογής για τον έλεγχο της ενδομήτριας κοιλότητας. Με άμεση όραση και την χρήση ειδικής οπτικής δια του τραχήλου επισκοπείται η κοιλότητα της μήτρας και στην συνέχεια

λαμβάνονται βιοψίες ή αφαιρείται τυχόν πολύποδας ή  υποβλεννογόνιο ινομύωμα. Η επέμβαση έχει μηδενικούς κινδύνους, διαρκεί 10-20 λεπτά, δεν είναι απαραίτητη η παραμονή στην κλινική και ενίοτε εκτελείται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου με τοπική μόνο νάρκωση. Πλεονεκτεί της απόξεσης διότι με την χρήση της κάμερας μεγεθύνεται η κοιλότητα της μήτρας και καταγράφονται τόσο τα ευρήματά μας όσο και η θεραπεία μας. Η μέθοδος είναι απαραίτητη για την διερεύνηση της υπογονιμότητα ειδικά μετά την αποτυχία της ΙVF.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar