Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι η επέμβαση εκλογής για τον έλεγχο της ενδομήτριας κοιλότητας. Με άμεση όραση και την χρήση ειδικής οπτικής δια του τραχήλου επισκοπείται η κοιλότητα της μήτρας και στην συνέχεια

λαμβάνονται βιοψίες ή αφαιρείται τυχόν πολύποδας ή  υποβλεννογόνιο ινομύωμα. Η επέμβαση έχει μηδενικούς κινδύνους, διαρκεί 10-20 λεπτά, δεν είναι απαραίτητη η παραμονή στην κλινική και ενίοτε εκτελείται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου με τοπική μόνο νάρκωση. Πλεονεκτεί της απόξεσης διότι με την χρήση της κάμερας μεγεθύνεται η κοιλότητα της μήτρας και καταγράφονται τόσο τα ευρήματά μας όσο και η θεραπεία μας. Η μέθοδος είναι απαραίτητη για την διερεύνηση της υπογονιμότητα ειδικά μετά την αποτυχία της ΙVF.