Καρκίνος του κόλπου

Καρκίνος του κόλπου

Πρωτοπαθής καρκίνος είναι εξαιρετικά σπάνιος και  προέρχεται συνήθως από πλακώδες επιθήλιο.

Συχνά εμφανίζεται δευτεροπαθώς από Ca τραχήλου ή του ορθού.
H αντιμετώπιση είναι χειρουργική και επικουρικά χρησιμοποιείται ακτινοθεραπεία


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία

TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar