Καρκίνος του κόλπου

Καρκίνος του κόλπου

Πρωτοπαθής καρκίνος είναι εξαιρετικά σπάνιος και  προέρχεται συνήθως από πλακώδες επιθήλιο.

Συχνά εμφανίζεται δευτεροπαθώς από Ca τραχήλου ή του ορθού.
H αντιμετώπιση είναι χειρουργική και επικουρικά χρησιμοποιείται ακτινοθεραπεία


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία