Αποβολή πρώτου τριμήνου

Αποβολή πρώτου τριμήνου

Αίτια
Συνήθως στο 60% των περιπτώσεων είναι  χρωμοσωμικές ανωμαλίες που είναι κατά το πλείστον  τυχαίο γεγονός. Άλλα αίτια είναι φλεγμονές, συγγενείς λοιμώξεις, αυτοάνοσα νοσήματα, θρομβοφιλία, ωχρινική ανεπάρκεια.


Διάγνωση
Αιμορραγία με συνοδό πυελικό άλγος ή πόνους στην οσφύ σε γνωστή κύηση είναι ενδεικτικά σημεία αποβολής. Η διάγνωση πιστοποιείται με υπερηχογραφικό έλεγχο και σε κάποιες περιπτώσεις με αιματολογικές εξετάσεις προγεστερόνης ορού και β χοριακής γοναδοτροπίνης.
Έλεγχος. Οι αποβολές είναι συχνό φαινόμενο και ως εκ τούτο δεν ερευνούμε το πρώτο ή δεύτερο επεισόδιο αποβολής εκτός και αν υπάρχει κάποια υποψία προβλήματος από το ιστορικό.


Αντιμετώπιση
Συνήθως η αποβολή ολοκληρώνεται αυτόματα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες χωρίς να καταλείπει κάποιο πρόβλημα στην γυναίκα. Μπορούμε και φαρμακευτικά να επιταχύνουμε την διαδικασία με επιτυχία έως και 95%. Στο υπόλοιπο 5% είναι απαραίτητη η χειρουργική αναρρόφηση των υπολειμμάτων  της κύησης. Η συντηρητική αντιμετώπιση πλεονεκτεί στο ότι δεν απαιτείται αναισθησία και δεν τραυματίζεται το μυομήτριο ώστε να δημιουργηθούν συμφύσεις. Η χειρουργική αντιμετώπιση λύνει άμεσα το πρόβλημα σε μια ήδη επιβαρυμένη από την απώλεια, κακή ψυχολογική κατάσταση.
Η κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση, με απόξεση του ενδομητρίου, χάνει έδαφος γιατί με την βοήθεια του διακολπικού υπερηχογραφήματος είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε την παραμονή υπολειμμάτων κύησης και να αποφύγουμε την σήψη.


Περιποίηση και μπάνιο νεογνού

ΣΧΕΤΙΚΑ..Κύηση