Παλίνδρομος κύηση

Παλίνδρομος κύηση

Όταν παύει η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου χωρίς να εμφανίζεται αιμορραγία εκ των έσω γεννητικών οργάνων έχουμε την παλίνδρομο κύηση.

Tα αίτια και η αντιμετώπιση είναι τα αυτά με αυτά των αποβολών.


Περιποίηση και μπάνιο νεογνού

ΣΧΕΤΙΚΑ..Κύηση

TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar