Παλίνδρομος κύηση

Παλίνδρομος κύηση

Όταν παύει η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου χωρίς να εμφανίζεται αιμορραγία εκ των έσω γεννητικών οργάνων έχουμε την παλίνδρομο κύηση.

Tα αίτια και η αντιμετώπιση είναι τα αυτά με αυτά των αποβολών.


Περιποίηση και μπάνιο νεογνού

ΣΧΕΤΙΚΑ..Κύηση