ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας υπογόνιμο θεωρείται ένα ζευγάρι εφόσον δεν έχει επιτύχει κύηση σε διάστημα τριετίας ενώ έχει ελεύθερες επαφές.


Ανδρικοί Παράγοντες υπογονιμότητας

Παθολογικό σπέρμα

Το σπέρμα θεωρείται φυσιολογικό όταν ο αριθμός του είναι μεγαλύτερος από 20 εκατομμύρια ανά ml και η κινητικότητα (ταχεία και νωθρή) μεγαλύτερη του 50%.