ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας υπογόνιμο θεωρείται ένα ζευγάρι εφόσον δεν έχει επιτύχει κύηση σε διάστημα τριετίας ενώ έχει ελεύθερες επαφές.


Ανδρικοί Παράγοντες υπογονιμότητας

Παθολογικό σπέρμα

Το σπέρμα θεωρείται φυσιολογικό όταν ο αριθμός του είναι μεγαλύτερος από 20 εκατομμύρια ανά ml και η κινητικότητα (ταχεία και νωθρή) μεγαλύτερη του 50%.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar