Ορισμός

Ορισμός

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας υπογόνιμο θεωρείται ένα ζευγάρι εφόσον δεν έχει επιτύχει κύηση σε διάστημα τριετίας ενώ έχει ελεύθερες επαφές.

Θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του ζευγαριού εφόσον παρέλθει έτος ελεύθερων επαφών  χωρίς να επιτευχθεί κύηση.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar