Ορισμός

Ορισμός

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας υπογόνιμο θεωρείται ένα ζευγάρι εφόσον δεν έχει επιτύχει κύηση σε διάστημα τριετίας ενώ έχει ελεύθερες επαφές.

Θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του ζευγαριού εφόσον παρέλθει έτος ελεύθερων επαφών  χωρίς να επιτευχθεί κύηση.