Προγραμματισμός για κύηση

Προγραμματισμός για κύηση

Στην ιατρική επιστήμη από την αρχαιότητα κυριαρχούσε η άποψη ότι είναι προτιμότερο να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε,

αυτό ισχύει και στην περίπτωση της κύησης. Μέτρα που παίρνει το ζευγάρι πριν την σύλληψη μπορούν να προλάβουν σοβαρές επιπλοκές για την μητέρα κατά την κύηση και να επιτύχουν ένα υγιές παιδί.
Θα πρέπει περίπου έξι μήνες πριν την προγραμματισμένη κύηση οι υποψήφιοι γονείς να επισκέπτονται τον γυναικολόγο. Εκεί λαμβάνεται λεπτομερές ατομικό αλλά και οικογενειακό ιστορικό και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε συγγενή νοσήματα που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Στην συνέχεια εκτελείται γυναικολογική εξέταση. Αξιολογούμε τα ευρήματα και ανάλογα αποστέλλουμε για εργαστηριακές εξετάσεις τους υποψήφιους γονείς.
Σε γενικές γραμμές  σε ένα υγιές ζευγάρι συμβουλεύουμε την διακοπή του καπνίσματος και την μείωση κατανάλωσης αλκοόλ, τον εμβολιασμό για ερυθρά εφόσον δεν υπάρχουν αντισώματα και την λήψη συμπληρώματος φολικού οξέος από την γυναίκα.
Σε περίπτωση που η υποψήφια μητέρα έχει κάποιο χρόνιο νόσημα εξετάζουμε την βαρύτητα της  νόσου, την επίδραση μιας  επικείμενης κύησης σε αυτή καθώς και την επιβάρυνση που προκαλεί η νόσος στο αποτέλεσμα της κύησης. Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής όταν λαμβάνονται σκευάσματα με τερατογόνο δράση.
Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο συγγενές νόσημα στην οικογένεια, ζητούνται διευκρινήσεις και επιπλέον ιατρικά στοιχεία  και στην συνέχεια ενημερώνουμε το ζευγάρι για την πιθανότητα εμφάνισης του προβλήματος σε αυτούς καθώς και τους τρόπους προγεννητικής διάγνωσης ή θεραπείας.      

Σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να προλάβουμε την γέννηση ενός άρρωστου παιδιού αναγνωρίζοντας την πάθηση έγκαιρα. Αυτό γίνεται συνήθως με την αμνιοκέντιση στην 17η-18η εβδομάδα της κύησης ή την λήψη τροφοβλάστης στην 11η-13η. Σε ορισμένες περιπτώσεις που οι γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν τυχόν πρόβλημα νωρίτερα γίνεται  ΙVF και πριν την εμφύτευση έλεγχος για την πάθηση που μας ενδιαφέρει και στην συνέχεια εμφυτεύονται τα φυσιολογικά έμβρυα. Η παραπάνω διαδικασία είναι πολυδάπανη, αλλά πολλές φορές η μοναδική λύση