Πρώιμη ήβη

Πρώιμη ήβη

Καλείται η εμφάνιση της εμμήνου ρύσεως προ του δέκατου έτους της ηλικίας και των δευτερευόντων χαρακτηριστικών προ του όγδοου. Τα αίτια είναι ιδιοσυστατικά, φαρμακευτικά, γοναδικά, επινεφριδιακά, υποθαλαμικά, εγκεφαλικά και επιφυσιακά.ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία

ερωτησεις γυναικολογίας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ