ΠΡΟΛΗΨΗ

Test Pap

Είναι προληπτική εξέταση που συλλέγουμε κύτταρα από τον τράχηλο της γυναίκας και εξετάζοντας τα στο μικροσκόπιο μπορούμε να αναγνωρίσουμε