ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κύστη Ωοθήκης

H αντιμετώπιση των κύστεων ωοθήκης ποικίλει ανάλογα με την σύστασή τους, το μέγεθός τους, την ηλικία της ασθενούς, τα συνυπάρχοντα προβλήματα  υγείας και τις προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις.


Υστερεκτομή

Υστερεκτομή είναι η αφαίρεση της μήτρας. Επειδή η απόφαση είναι πολλές φορές καθοριστική για την ζωή και τον ψυχισμό της γυναίκας αφιερώνουμε εκτενή χρόνο για συζήτηση με τις υποψήφιες ασθενείς.


Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι η επέμβαση εκλογής για τον έλεγχο της ενδομήτριας κοιλότητας. Με άμεση όραση και την χρήση ειδικής οπτικής δια του τραχήλου επισκοπείται η κοιλότητα της μήτρας και στην συνέχεια


Λαπαροσκόπηση

Η λαπαροσκόπηση είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση καλοηθών γυναικολογικών παθήσεων και επιλεγμένων γυναικολογικών καρκίνων.


Εκπυρήνηση ινομυωμάτων

Χρησιμοποιείται για να αφαιρεθούν συμπωματικά ινομυώματα δηλαδή όταν προκαλούν μητρορραγίες, συχνουρία ή ακράτεια ούρων, θρομβώσεις, υπογονιμότητα ή όταν εκφυλίζονται ή νεκρώνονται και προκαλούν οξύ κοιλιακό άλγος.


Εndometrial ablation

H μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της λειτουργικής μητρορραγίας που δεν αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά.


Απόξεση ενδομητρίου

Η απόξεση ενδομητρίου είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στο παρελθόν για  την λήψη βιοψίας ενδομητρίου, αφαίρεση πολυπόδων, υπολειμμάτων  κύησης, διακοπή κύησης κλπ.


Ακράτεια ούρων

Κάθε εβδομάδα κυκλοφορεί ένα καινούργιο άρθρο που αφορά την ακράτεια ούρων στην προσπάθεια ενώ έχουν περιγραφεί 200 τουλάχιστον επεμβάσεις για την αποκατάστασή της.


Πρόπτωση μήτρας

Οι επεμβάσεις που κλασσικά χρησιμοποιούνται είναι η κολπική υστερεκτομή και κολπορραφή, η μερική κολπόκληση κατά LeFort  ή  η κολπεκτομή, ηManchester repair,  η ισχιοϊερά  κολποπηξία και η ιεροκολποπηξία.


Κυστεοκήλη

Η κλασσική επέμβαση για την αποκατάσταση της κυστεοκήλης είναι η πλαστική κατά Kelly

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι:


Ουρογυναικολογικές

Ακράτεια ούρων 

Κάθε εβδομάδα κυκλοφορεί ένα καινούργιο άρθρο που αφορά την ακράτεια ούρων στην προσπάθεια ενώ έχουν περιγραφεί 200 τουλάχιστον επεμβάσεις για την αποκατάστασή της.