ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

Επείγουσα Αντισύλληψη

Υπάρχουν δυο τρόποι επείγουσας αντισύλληψης. Το χάπι της επόμενης ημέρας και η επείγουσα τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος.

Χάπι της επόμενης ημέρας

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο τύποι χαπιών με δράση τις πρώτες 72 ώρες -4 ημέρες μετά την συνουσία. Το συντομότερο που το λαμβάνει κανείς παρατηρούμε και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που φτάνει στο 95%. Συχνότερη παρενέργεια είναι μητρορραγία. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους περισσότερο από μία φορά σε κάθε κύκλο. Ο μηχανισμός δράσης έχει να κάνει με την δημιουργία ακατάλληλου περιβάλλοντος για την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Spiral

Και αυτό εμποδίζει την εμφύτευση με μηχανικό όμως και όχι ορμονικό τρόπο. Εισάγεται μέχρι και 4 ημέρες από την συνουσία και η αποτελεσματικότητά του είναι 95%. Σε πολύτοκες γυναίκες είναι λιγότερη επώδυνη η τοποθέτησή του. Η παραμονή του εξασφαλίζει αντισύλληψη για 3-5 χρόνια ανάλογα του τύπου του σπειράματος.

Αντισύλληψη

Λαπαροσκοπική Σύγκλειση
Λαπαροσκοπική Σύγκλειση

Λαπαροσκοπική Σύγκλειση

Γίνεται με δύο τρόπους, καυτηριασμό και διατομή των σαλπίγγων ή τοποθέτηση clip. Χρειάζονται μόνο 4 ώρες νοσηλεία και απαιτείται γενική νάρκωση. Η αποτελεσματικότητα είναι σχεδόν 100% και η επαναφορά της λειτουργικότητας των σαλπίγγων επιτυγχάνεται μόνο στο 50% μετά από μικροχειρουργική αποκατάσταση.

Σαλπιγγεκτομή ή απολίνωση σαλπίγγων κατά την διάρκεια καισαρικής τομής ή στην λοχεία ήταν η μέθοδος εκλογής για στειροποίηση στο παρελθόν.

Εμφυτεύματα
Διάφραγμα
Σπερματοκτόνα
Προφυλακτικό
Spiral
Χάπι