Απόξεση ενδομητρίου

Απόξεση ενδομητρίου

Η απόξεση ενδομητρίου είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στο παρελθόν για  την λήψη βιοψίας ενδομητρίου, αφαίρεση πολυπόδων, υπολειμμάτων  κύησης, διακοπή κύησης κλπ.

Σήμερα έχει ελάχιστη χρησιμότητα μια που είναι τυφλή εξέταση και έχει υπερκεραστεί με την υστεροσκόπηση για παθήσεις ενδομητρίου και την αναρρόφηση για τις αποβολές. Νέες ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι βιοψίας ενδομητρίου (Pipelle de Cornier) μπορούν να οδηγήσουν στην διάγνωση δυσπλασιών και καρκίνου ενδομητρίου χωρίς να απαιτείται νάρκωση, έτσι η απόξεση ελάχιστα χρησιμοποιείται στις μέρες μας από τους ενημερωμένους γυναικολόγους.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar