Δήλωση γέννησης

Δήλωση γέννησης

Η καταχώρηση της γέννησης του παιδιού γίνεται στο ληξιαρχείο όπου ανήκει η κλινική.

Για την Βιοκλινική και την Γενική Κλινική δηλώνεται η γέννηση στο ληξιαρχείο του δήμου Θεσσαλονίκης (Ταντάλου 30, πλησίον του ξενοδοχείου Capsis, 2310501921, 501930, 501924) ενώ για τις κλινικές Γένεσις, Διαβαλκανικό και Άγιος Λουκάς στο ληξιαρχείο του δήμου Πυλαίας ( Κ Παλαιολόγου 1,  2310302600 ).

Απαιτούνται από τις κλινικές τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έκδοση δήλωσης γέννησης:


1.Δελτία ταυτότητας των γονέων.
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο όπου έχετε ανοίξει οικογενειακή μερίδα, (να έχει εκδοθεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες). Εάν υπάρχει ενδεικτική εγγραφή του ενός εκ των δύο συζύγων, χρειάζεται πιστοποιητικό και από τους δύο Δήμους.
4. Πράξη προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνου. (Ισχύει για τους γάμους μετά το 1985).
Η Δήλωση Γέννησης με τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός  δεκαημέρου στο αρμόδιο ληξιαρχείο.


Περιποίηση και μπάνιο νεογνού

ΣΧΕΤΙΚΑ..Κύηση

TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar