Κολπίτιδες

Κολπίτιδες

Το 95% των κολπίτιδων οφείλεται σε Gardenella vaginalis, Candida albicans και  Trichomonas Vaginalis . Άλλα αίτια είναι Neisseria , chlamydia και Herpes simpex


 
1.Από ξένα σώματα που παρέμειναν μακροχρόνια στον κόλπο και επιμολύνθηκαν. Δύσοσμη κολπική υπερέκκριση και σταγονοειδής αιμορραγία είναι από τα συνήθη συμπτώματα. Αφαίρεση του ξένου σώματος και χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής είναι η θεραπεία εκλογής.

2. Τριχομονάδες. Μεταδίδονται μόνο με την σεξουαλική επαφή και προκαλούν έντονη κολπίτιδα με πρασινωπή ή κιτρινόφαιη αφρώδη έκκριση. Συνήθως δίνουν την οσμή ψαριού και μαζί με ερυθρότητα και το οίδημα στο αιδοίο συνυπάρχουν συμπτώματα από το ουροποιητικό. Θεραπεία εκλογής είναι η μετρονιδαζόλη.

3.Μικροβιακές λοιμώξεις του τραχήλου ή του κόλπου από χλαμύδια, γονόκκοκο (μόνο σεξουαλικά μεταδιδόμενα μικρόβια) καθώς και από κοινά μικρόβια όπως κολοβακτηρίδιο, εντερόκοκο κλπ προκαλούν κολπίτιδες. Οι παραπάνω φλεγμονές μπορεί να επεκταθούν προς την μήτρα και τις  σάλπιγγες και να οδηγήσουν σε στείρωση ενώ  η πιθανότητα να μολυνθεί ο σύντροφος με ανάλογη βλάβη στην γονιμότητα είναι αυξημένη για αυτό επιβάλλεται  η ταυτόχρονη θεραπεία του. Μυκόπλασμα και ουρεάπλασμα είναι άτυποι μικροοργανισμοί που ενοχοποιούνται για πρόωρο τοκετό και αποβολές. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά

4. Μυκητίαση. Συνήθως συνυπάρχει με αιδιοίτιδα. Σπάνια σε παχύσαρκες κυρίως γυναίκες εμφανίζεται μεμονωμένα στο αιδοίο. Οι μύκητες είναι συχνό παράσιτο του κόλπου, εντέρου, στόματος και λάρυγγος και δημιουργούν κλινική φλεγμονή όταν η φυσιολογική ισορροπία του κόλπου(PH) διαταράσσεται. Αντιβιοτικά, κορτικοστεροειδή, συστηματικές νόσοι όπως διαβήτης, κύηση είναι μερικοί προδιαθεσικοί παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται στο ιστορικό της ασθενούς. Σπάνια μεταδίδεται σεξουαλικά και απαιτείται θεραπεία και του συντρόφου


ΣΧΕΤΙΚΑ.. Γυναικολογία