Πρόπτωση μήτρας

Πρόπτωση μήτρας

Οι επεμβάσεις που κλασσικά χρησιμοποιούνται είναι η κολπική υστερεκτομή και κολπορραφή, η μερική κολπόκληση κατά LeFort  ή  η κολπεκτομή, ηManchester repair,  η ισχιοϊερά  κολποπηξία και η ιεροκολποπηξία.

Πρέπει να τονιστεί ότι η μήτρα δεν είναι η αιτία της πρόπτωσης και ως εκ τούτου η αφαίρεσή της δεν αποκαθιστά το πρόβλημα. Η  κολπική υστερεκτομή μας δίνει καλύτερη πρόσβαση στους ιερομητρικούς και τους βασικούς συνδέσμους.

Για την αποτελεσματικότητα της ανάταξης είναι σημαντική η ποιότητα και το μήκος των ιερομητρικών. Οι ισχυροί σύνδεσμοι χρησιμεύουν για την καθήλωση του κόλπου με την πλαστική κατά McCall ενώ είναι απαραίτητη η μείωση του μήκους τους σε περίπτωση παθολογικής επιμήκυνσής τους για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Στην Μanchester repair αφαιρείται ο εξωτράχηλος ενώ οι βασικοί και οι ιερομητρικοί σύνδεσμοι αφού μειωθούν σε μήκος καθηλώνονται στον περιτραχηλικό δακτύλιο. Η επέμβαση διατηρεί την γονιμότητα της γυναίκας αλλά έχει συχνές υποτροπές.

 

Οπίσθιο ΙVS


Είναι μία νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης μήτρας , κολπικού θόλου και εντεροκήλης. Ταινία prolene εισέρχεται στην 4η ώρα από τον πρωκτό διανύει τον ευθϊοισχιακό βόθρο και στην συνέχεια καθηλώνει τον τράχηλο ή τον κολπικό θόλο (στην πορεία των ιερομητρικών) και τον υπερκείμενο βλεννογόνο. Αφού διέλθει τον |(δε) ευθϊοισχιακό βόθρο εξέρχεται στην 8η ώρα του πρωκτού. Η παραπάνω μέθοδος αντικαθιστά τις πολύ πιο βαριές κλασικές επεμβάσεις sacrospinous colpopexy andpromonto-fixation του κολπικού θόλου. Η Υστερεκτομή δεν είναι απαραίτητη. Σκοπός της επέμβασης είναι η αλλαγή άξονα του κόλπου από κάθετη σε πιο οριζόντια με αποτέλεσμα η ενδοκοιλιακή πίεση να ασκείται κατά μήκος του κόλπου και όχι μόνο στον θόλο.