Πρόπτωση μήτρας

Πρόπτωση μήτρας

Οι επεμβάσεις που κλασσικά χρησιμοποιούνται είναι η κολπική υστερεκτομή και κολπορραφή, η μερική κολπόκληση κατά LeFort  ή  η κολπεκτομή, ηManchester repair,  η ισχιοϊερά  κολποπηξία και η ιεροκολποπηξία.

Πρέπει να τονιστεί ότι η μήτρα δεν είναι η αιτία της πρόπτωσης και ως εκ τούτου η αφαίρεσή της δεν αποκαθιστά το πρόβλημα. Η  κολπική υστερεκτομή μας δίνει καλύτερη πρόσβαση στους ιερομητρικούς και τους βασικούς συνδέσμους.

Για την αποτελεσματικότητα της ανάταξης είναι σημαντική η ποιότητα και το μήκος των ιερομητρικών. Οι ισχυροί σύνδεσμοι χρησιμεύουν για την καθήλωση του κόλπου με την πλαστική κατά McCall ενώ είναι απαραίτητη η μείωση του μήκους τους σε περίπτωση παθολογικής επιμήκυνσής τους για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Στην Μanchester repair αφαιρείται ο εξωτράχηλος ενώ οι βασικοί και οι ιερομητρικοί σύνδεσμοι αφού μειωθούν σε μήκος καθηλώνονται στον περιτραχηλικό δακτύλιο. Η επέμβαση διατηρεί την γονιμότητα της γυναίκας αλλά έχει συχνές υποτροπές.

 

Οπίσθιο ΙVS


Είναι μία νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης μήτρας , κολπικού θόλου και εντεροκήλης. Ταινία prolene εισέρχεται στην 4η ώρα από τον πρωκτό διανύει τον ευθϊοισχιακό βόθρο και στην συνέχεια καθηλώνει τον τράχηλο ή τον κολπικό θόλο (στην πορεία των ιερομητρικών) και τον υπερκείμενο βλεννογόνο. Αφού διέλθει τον |(δε) ευθϊοισχιακό βόθρο εξέρχεται στην 8η ώρα του πρωκτού. Η παραπάνω μέθοδος αντικαθιστά τις πολύ πιο βαριές κλασικές επεμβάσεις sacrospinous colpopexy andpromonto-fixation του κολπικού θόλου. Η Υστερεκτομή δεν είναι απαραίτητη. Σκοπός της επέμβασης είναι η αλλαγή άξονα του κόλπου από κάθετη σε πιο οριζόντια με αποτέλεσμα η ενδοκοιλιακή πίεση να ασκείται κατά μήκος του κόλπου και όχι μόνο στον θόλο. 


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar