Κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων

Κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων

Διατήρηση εμβρύων, ωαρίων και ωοθηκικού ιστού στην κατάψυξη: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη, εξέλιξη της τεχνολογίας στην οποία τα ωοκύτταρα λαμβάνονται, καταψύχονται και αποθηκεύονται.

Αργότερα, όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να μείνει έγκυος, τα ωάρια μπορούν να αποψυχθούν, να γονιμοποιηθούν και τέλος να μεταφερθούν στη μήτρα, ως έμβρυα.
Η δυνατότητα διατήρησης εμβρύων στην κρυοσυντήρηση, επιτρέπει στα ζευγάρια να χρησιμοποιήσουν τα έμβρυά τους στο μέλλον. Προσδοκάται με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση του ποσοστού κυήσεων από ένα και μόνο θεραπευτικό κύκλο, αφού δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να κάνει επανειλημμένες εμβρυομεταφορές με το λιγότερο δυνατό οικονομικό και συναισθηματικό κόστος αλλά και φαρμακευτική παρέμβαση. Η διαδικασία λήψης ωαρίων για κρυοσυντήρηση είναι η ίδια με εκείνη για την εξωσωματική γονιμοποίηση.


Πολιτική του ιατρείου μας αποτελεί η εξάντληση οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων για να αποκατασταθούν τα αίτια υπογονιμότητας.
Η εξωσωματική γονιμοποίηση σαφώς και έχει τεράστια θέση στην λύση της υπογονιμότητας αλλά θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση.