Κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων

Κρυοσυντήρηση εμβρύων και ωαρίων

Διατήρηση εμβρύων, ωαρίων και ωοθηκικού ιστού στην κατάψυξη: Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη, εξέλιξη της τεχνολογίας στην οποία τα ωοκύτταρα λαμβάνονται, καταψύχονται και αποθηκεύονται.

Αργότερα, όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να μείνει έγκυος, τα ωάρια μπορούν να αποψυχθούν, να γονιμοποιηθούν και τέλος να μεταφερθούν στη μήτρα, ως έμβρυα.
Η δυνατότητα διατήρησης εμβρύων στην κρυοσυντήρηση, επιτρέπει στα ζευγάρια να χρησιμοποιήσουν τα έμβρυά τους στο μέλλον. Προσδοκάται με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση του ποσοστού κυήσεων από ένα και μόνο θεραπευτικό κύκλο, αφού δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να κάνει επανειλημμένες εμβρυομεταφορές με το λιγότερο δυνατό οικονομικό και συναισθηματικό κόστος αλλά και φαρμακευτική παρέμβαση. Η διαδικασία λήψης ωαρίων για κρυοσυντήρηση είναι η ίδια με εκείνη για την εξωσωματική γονιμοποίηση.


Πολιτική του ιατρείου μας αποτελεί η εξάντληση οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων για να αποκατασταθούν τα αίτια υπογονιμότητας.
Η εξωσωματική γονιμοποίηση σαφώς και έχει τεράστια θέση στην λύση της υπογονιμότητας αλλά θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση.


TAΛAIΠΩPHΣTE AΠO KAΠOIO ΓYNAIKOΛOΓIKO H MAIEYTIKO ΠPOBΛHMA AΛΛA ΔYΣKOΛEYEΣTE NA METAKINHΘEITE;
ΦOBAΣTE TON KOPONOIO; EXETE THN ΔYNATOTHTA NA ΣAΣ ΣYMBOYΛEYΣOYME KΛEIΣTE HΛEKTPONIKO PANTEBOY ΣTO THΛEΦΩNO MAΣ 2310204815.
EPXEΣTE ΣE ΣYNENNOHΣH ME THN ΓPAMMATEA MOY ΓIA NA TO OPΓANΩΣOYME MEΣΩ KAΠOIAΣ HΛEKTPONIKHΣ ΠΛATΦOPMAΣ AΦOY MAΣ ΣTEIΛETE OΛEΣ TIΣ EΞETAΣEIΣ ΣAΣ
Toggle Bar