Υπηρεσίες

Iατρικές παροχές

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Προληπτική εξέταση

  • Προγεννητικός έλεγχος

  • Παρακολούθηση κύησης

  • Γυναικολογική ογκολογία

  • Ουρογυναικολογία

  • Λαπαροσκοπήσεις

  • Υστεροσκοπήσεις

  • Κολποσκοπήσεις

  • Έλεγχος υπογονιμότητας

  • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Iατρικές παροχές

Ο στόχος μας είναι η φροντίδα της γυναίκας σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Σκοπεύουμε όχι μόνο να λύσουμε τυχόν γυναικολογικά προβλήματα υγείας αλλά κυρίως να τα προλάβουμε. Η βελτίωσης της ποιότητα ζωής δεν έγκειται μόνο στην αντιμετώπιση ανατομικών γυναικολογικών προβλημάτων αλλά και λειτουργικών. Είμαστε δίπλα στις ασθενείς μας όλο το 24ωρο, διαθέσιμοι για να λύσουμε κάθε απορία σχετικά με την αγωγή τους ή την πορεία της υγείας τους. Αντιμετωπίζουμε άμεσα κάθε έκτακτο γυναικολογικό ή μαιευτικό περιστατικό και παρέχουμε support και συμβουλές στις ασθενείς μας για άλλα θέματα υγείας με συνεργάτες ιατρούς

Κύηση

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις κυήσεις υψηλού κινδύνου λόγω τις εξαιρετικές σπουδές κοντά στους καθηγητές De Chezal, Τailor και Halligan στην Μεγάλη Βρετανία.

Τα στατιστικά μας είναι εξαιρετικά, πολύ καλύτερα από τα διεθνή standard.

Η συχνότητα διενέργειας καισαρικών τομών είναι 17,4% ( στις ΗΠΑ είναι 31,8%)

Η γυναίκα που έχει υποβληθεί σε μία προηγηθείσα καισαρική τομή και επιθυμεί, μπορεί να επιχειρήσει να γεννήσει κολπικά με απόλυτη ασφάλεια. Το 80% επιτυγχάνει φυσιολογικό τοκετό.

Ελάχιστη μητρική νοσηρότητα και μηδενική θνητότητα (καμία από τις λεχωίδες μας δεν νοσηλεύτηκε πλέον των 4 ημερών για κολπικό τοκετό και των 5 ημερών για καισαρική τομή. Συνήθης χρόνος νοσηλείας είναι 2 και 3 ημέρες αντίστοιχα.

Καμία κάκωση ή απώλεια νεογνού κατά τον τοκετό ή την καισαρική τομή.

Μετάγγιση αίματος 0,3%

Είσοδος νεογνών στην εντατική 7% ( κυρίως από υπογλυκαιμία ή πρωορότητα ) ενώ τα διεθνή standard κυμαίνονται από 10% -16%.

Πρόωρος τοκετός 7,3% ενώ στις ΗΠΑ είναι 12,2%.

Μετάγγιση αίματος 0,3%

Είσοδος νεογνών στην εντατική 7% ( κυρίως από υπογλυκαιμία ή πρωορότητα ) ενώ τα διεθνή standard κυμαίνονται από 10% -16%.

Πρόωρος τοκετός 7,3% ενώ στις ΗΠΑ είναι 12,2%.

Χειρουργικές επεμβάσεις.

Πρωτοπορούμε στις ουρογυναικολογικές επεμβάσεις αντιμετωπίζοντας σε 10 λεπτά με τοπική νάρκωση και χωρίς νοσηλεία μόνιμα και απόλυτα την ακράτεια ούρων. Η χρήση των πλεγμάτων και ταινιών ελευθέρας τάσης είναι μία καινοτομία που προσδίδει κατά 30% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις επεμβάσεις αυτές σε σχέση με την κλασσική γυναικολογία. Έχουμε την μεγαλύτερη σειρά ασθενών στην Ελλάδα με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Διενεργούμε όλο το φάσμα των γυναικολογικών επεμβάσεων και λαπαροσκοπικά εξασφαλίζοντας ελάχιστη νοσηλεία (1-2 ημέρες), γρηγορότερη ανάνηψη και επάνοδο στην εργασία, μικρές τομές με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και αποφυγή συμφύσεων. Η μέθοδος Ηasson που χρησιμοποιούμε μηδενίζει τον κίνδυνο τρώσης μεγάλων αγγείων και ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό του εντέρου.

Η χρήση μικροβιοψιών ενδομητρίου και τραχήλου (με ειδικά εργαλεία) σε συνδυασμό με λεπτομερές υπερηχογράφημα και έγχρωμο Dοopler εξασφαλίζει γρήγορα και ανώδυνα την διάγνωση του γυναικολογικού καρκίνου. Αντιμετωπίζουμε όλες τις μορφές καρκίνου εξασφαλίζοντας σε χειρουργικούς χρόνους που υπερτερούν των διεθνών standard την πλήρη εξαίρεσή τους.

Διενεργώντας πλέον των 4000 επεμβάσεων μέσης και μεγάλης βαρύτητας είχαμε δύο εισαγωγές στην μονάδα εντατικής θεραπείας κανένα θάνατο στην εγχειρητική και άμεση μετεγχειρητική περίοδο και 7 μετεγχειρητικές επιπλοκές που απαίτησαν επανεπέμβαση.


ερωτησεις γυναικολογίας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ