Βιοχημική εγκυμοσύνη

Βιοχημική κύηση είναι η κύηση, που ενώ επιτυγχάνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο, η ανάπτυξη διακόπτεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Πρόκειται δηλαδή για μια εγκυμοσύνη που γίνεται αντιληπτή μόνο από την τιμή της β-χοριακής και δεν υπάρχουν υπερηχογραφικά στοιχεία.

Στην περίπτωση αυτή το τεστ εγκυμοσύνης θα βρεθεί θετικό, η κύηση όμως δεν θα προλάβει να προοδεύσει.

Στην περίπτωση της, η τιμή της β-χοριακής

  • είτε είναι αρχικά θετική αλλά στη συνέχεια δε διπλασιάζεται, αντιθέτως αρχίζει να μειώνεται και τελικά μηδενίζεται 
  • είτε παραμένει σταθερή στην ίδια τιμή και αρχίζει να μειώνεται σταδιακά.

Η βιοχημική κύηση σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει κανενός είδους πρόβλημα που θα αφορούσε την γονιμότητα του ζεύγους, παρά μόνο αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες βιοχημικές κυήσεις, είτε φυσιολογικά είτε από εξωσωματική. Τότε απαιτείται λεπτομερής διερεύνηση και εξετάσεις με στόχο να εντοπίσουμε την αιτία, αλλά και τη λύση του προβλήματος.


Η βιοχημική κύηση αποκλείει πολλά από τα προβλήματα γονιμότητας, εφόσον το ζευγάρι κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το στάδιο, κι αν πρόκειται για κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, επιβεβαιώνει την επιτυχία όλων των προηγουμένων σταδίων.