Καθ'έξιν αποβολές

Οι επανειλημμένες αυτόματες αποβολές (ΕΑΑ) εμφανίζονται σε συχνότητα 1-3% των ζευγαριών σε αναπαραγωγική ηλικία. Συνήθως συμβαίνουν εντός του πρώτου τριμήνου της κυήσεως και ο σχετικός κίνδυνος για ΕΑΑ αυξάνει με τον αριθμό των προηγηθεισών αποβολών, έτσι ώστε μετά την πρώτη αποβολή να αγγίζει το 24%, μετά τη δεύτερη το 26% και μετά την τρίτη να ανέρχεται στο 32%.


Ως πιθανά αίτια των καθ'έξιν αποβολών, διακρίνονται σε ανατομικά, γενετικά αίτια, ορμονικές διαταραχές, ανοσολογικά αίτια, αιματολογικές διαταραχές και λοιμώξεις.

Διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με τέτοιες αποβολές:
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες του ζευγαριού
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου
Ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας - Διάφραγμα μήτρας
Μικροβιακή μόλυνση
Ενδοκρινικοί παράγοντες
Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
Επίκτητη θρομβοφιλία
Ανεπάρκεια τραχήλου μητρας
Ανοσολογικοί παράγοντες

Συνεπώς, τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε καθ’ έξιν αποβολές μπορούν να είναι πολλαπλά και εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση των ζευγαριών με καθ΄ έξιν αποβολές απαιτεί μια συντονισμένη προσέγγιση με τον μαιευτήρα σας, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία των αποβολών.


ερωτησεις γυναικολογίας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ