Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά την φόρτωση του ενθέματος Disk full (/dev/shm/#sql_10d7_16.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.published, m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM s2iq1_modules AS m LEFT JOIN s2iq1_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN s2iq1_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2015-11-25 06:10:21') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2015-11-25 06:10:21') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 0 OR mm.menuid <= 0) AND m.language IN ('el-GR','*') ORDER BY m.position, m.ordering
Ειδοποίηση
  • All Questions's has disabled by administrator